Waarom kiezen voor duurzaam hout

Waarom kiezen voor houtAls architect, bouwer of consument heeft u de keuze uit allerlei bouwstoffen, zoals kunststof, staal, beton of hout.

Kies voor hout!

Hout wordt al eeuwen toegepast als bouwmateriaal en heeft zich bewezen duurzaam en betrouwbaar te zijn. Duurzaam geproduceerd hout betekent dat de ecologische functie van het bos, zoals de leefomgeving van planten- en diersoorten, behou­den blijft. Daarnaast kent duurzaamheid een sociale dimensie. Rechten van betrokken arbeiders of van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Bovenal krijgt het bos een economische waarde, waardoor het bos het beste beschermd wordt tegen o.a. illegale houtkap en aangestoken bosbranden. Duurzaam bosbeheer is belangrijk omdat daarmee een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstofbron wordt behouden, biodiversiteit in stand wordt gehouden en klimaatverandering wordt tegen gegaan!

Hout, het materiaal van de toekomst

HOUT IS DUURZAAM
Bomen kunnen na 20 tot 120 jaar geoogst worden, terwijl grondstoffen als aardolie en erts eeuwen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Als de bossen waaruit het hout wordt geoogst op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstofbron.
Door fotosynthese zijn bomen in staat om CO2 uit de lucht te halen, gemiddeld 0,9 ton CO2 per m3. Hout heeft daarnaast, in vergelijking met andere fossiele materialen, zoals beton, aluminium, staal en kunststof, voor de winning en productie zeer weinig energie nodig en een lagere CO2-uitstoot (1,1 ton/m3). Dit betekent een reductie van de CO2-emissie van 2 ton bij gebruik van 1 m3. Daarnaast heeft hout als natuurproduct geen schadelijke emissies tijdens de gebruiksduur.
Hout heeft aantoonbaar een hoge brandveiligheid. Door het lage warmtegeleidende vermogen en de verkoling van het oppervlak wordt brand vertraagd. Daarnaast komen bij verbranding nauwelijks schadelijke rookgassen vrij, waardoor grote risico’s voor bewoners uitblijven.
Door de unieke celstructuur heeft hout zeer goede isolerende eigenschappen. Deze isolerende eigenschappen zijn bijvoorbeeld 15 keer hoger dan die van beton, 400 keer hoger dan van staal en 1770 hoger dan die van aluminium.
Hout heeft een grote sterkte bij een relatief laag eigen gewicht. Hout heeft zich als bouwmateriaal door de eeuwen heen al voldoende bewezen.
Hout is zeer veelzijdig als het op ontwerpvrijheid aankomt. Vrijwel alle details, zoals historische details bij restauratie als moderne designprofileringen kunnen worden gemaakt, kortom in hout is nagenoeg alles mogelijk. Houten producten kunnen door het te schilderen in iedere gewenste kleur worden geleverd.
Houten producten kunnen worden onderhouden en kunnen op ieder gewenst moment qua kleur worden aangepast aan een trend. Bescha­digingen kunnen worden bijgewerkt, waardoor na een onderhoudsbeurt het hout er weer als nieuw uit kan komen te zien.
Geen enkel ander materiaal is zo goed te recyclen als hout. Voor het recycleproces hoeft geen beroep te worden gedaan op grote hoeveelheden energie. Als hout niet wordt gerecycled, kan het goed worden ingezet om groene energie te produceren. De hoeveelheid CO2 die daarbij vrijkomt, is niet meer dan de bij de groei opgeslagen hoeveelheid CO2 in het hout. Hierdoor is het gebruik van hout voor energie volledig CO2-neutraal. Hout is ook volledig biologisch afbreekbaar, zodat toekomstige generaties niet met afval uit ‘onze’ tijd worden opgescheept.
Hout is een natuurproduct en geeft een warme uitstraling. Een houten element is een natuurlijke verbinding tussen de binnen- en buitenkant van een woning of pand. Door de ontwerpvrijheid en flexibiliteit van houten elementen kan iedere gewenste uitstraling worden verkregen, waardoor uw woning of pand enorm waardevast is en blijft.
Voor de productie van de grondstof hout is geen grote hoeveelheid energie nodig. Door hout te gebruiken wordt het milieu geholpen in plaats van vervuild!

Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout, gemiddeld is dat 900 kg CO2 per m3. Deze hoeveelheid CO2 wordt over de levensduur vastgelegd en draagt dan niet bij aan het broeikaseffect. Doordat bij verbranding of vertering eenzelfde hoeveelheid C02 vrijkomt, is het gebruik van hout CO2-neutraal. De hoeveelheid CO2 welke hout gedurende haar gebruiksduur vastlegt in een project kan bijvoorbeeld berekend worden met behulp van de rekentool: www.opslagCO2inhout.nl.

Houtproducten hebben een lage of zelfs negatieve CO2-uitstoot wanneer de hele levenscyclus, van winning tot afvalfase, wordt bekeken. Negatief wil zeggen dat er aan het einde van de levensduur meer energie wordt opgewekt dan er is verbruikt. Deze energie spaart daarmee tevens fossiele brandstoffen, dit in tegenstelling tot alternatieve materialen (zie figuur).