Certificering

Houtexclusief streeft naar een gezonde toekomst van het bos en haar omgeving. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om, binnen onze activiteiten, hieraan prioriteit te geven. Het besef dat verantwoord bosbeheer van wezenlijk belang is voor de toekomst, is de afgelopen jaren wereldwijd toegenomen. Goed beheer van de bossen is noodzakelijk om voor de toekomst gezond bos te behouden. Hiervoor zijn verschillende keurmerken ontwikkeld met als doel het hout uit verantwoord beheerde bossen te onderscheiden. Onder Houthandel Houtex zijn wij gecertificeerd om hout met o.a. de volgende keurmerken te leveren:

test test

Deze keurmerken waarborgen duurzaam bosbeheer. Duurzaam geproduceerd hout betekent dat de ecologische functie van het bos, zoals de leefomgeving van de planten- en diersoorten, behouden blijft. Daarnaast kent duurzaamheid een sociale dimensie. Rechten van betrokken arbeiders of van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Bovenal krijgt het bos een economische waarde, waardoor het bos het beste beschermd wordt tegen o.a. illegale houtkap en aangestoken bosbranden. Duurzaam bosbeheer is belangrijk omdat daarmee een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstofbron wordt behouden, biodiversiteit in stand wordt gehouden en klimaatverandering wordt tegengegaan!

Daarnaast is er ook hout beschikbaar zonder keurmerk. Veelal afkomstig uit Europa of Noord-Amerika, waar bosbouw generatie op generatie overgaat, waarvoor natuurlijk verantwoord bosbeheer noodzakelijk is. Per groeigebied wordt een risico-inventarisatie gemaakt aan de hand van de Europese Houtverordening (EUTR). Indien nodig wordt er, in samenwerking met onafhankelijke internationale organisaties, op locatie de zagerij en concessie bezocht en gecontroleerd. Dit is belangrijk, om zo achter onze producten te kunnen staan en deze te kunnen verantwoorden!